Khăn sữa BabyBear cao cấp sợi tre (BamBoo)

Chất liệu sợi tre (Bamboo)