Khăn sữa BabyBear cao cấp

 • Khăn sữa sợi mịn in hình Baby Bear 10 cái 25x27cm

  Khăn sữa sợi mịn in hình Baby Bear 10 cái 25x27cm

  Mã sản phẩm 8938505340210

  Qui cách : 25cm x 27cm, 2 lớp, 10 cái. 11g, dầy 

  Chất liệu : 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu 

  Công dụng : Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé. Sản phẩm thích hợp cho cả gia đình 

  Đặc điểm: thấm hút cao, mềm mại và tạo cảm giác dịu nhẹ cho bé 

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn.

  Giá bán 69000 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa cuốn biên Baby Bear 4 Lớp 10 cái 28 cm x 38 cm

  khăn sữa cuốn biên Baby Bear  4 Lớp 10 cái 28 cm x 38 cm

  Mã sản phẩm 8938505340159

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear

  Qui cách: 28 cm x 38 cm, 10 cái 4 lớp, dầy

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 79000 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 24 cm x 28 cm

  khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 24 cm x 28 cm

  Mã sản phẩm 8938505340142

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear

  Qui cách: 24 cm x 28 cm, 10 cái 4 lớp, dầy

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 55000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khăn sữa Baby Bear hộp 3 Lớp 10 cái 25 cm x 25 cm

  Khăn sữa Baby Bear hộp 3 Lớp 10 cái 25 cm x 25 cm

  Mã sản phẩm 8938505340098

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear hộp

  Qui cách: 25 cm x 25 cm, 10 cái 3 lớp, dầy

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 49000 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm

  khăn sữa Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm

  Mã sản phẩm 8938505340012

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear

  Qui cách: 25 cm x 27 cm, 10 cái 3 lớp, dầy

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 39900 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm Code 029

  khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm Code 029

  Mã sản phẩm 8938505340029

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear

  Qui cách: 25 cm x 27 cm, 10 cái 4 lớp, dầy

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 49900 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 25 cm x 35 cm

  khăn sữa Baby Bear 4 Lớp 10 cái 25 cm x 35 cm

  Mã sản phẩm 8938505340036

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa Baby Bear

  Qui cách: 4 Lớp 25 cm x 35 cm, 10 cái / gói

  Chất liệu: 100% cotton viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé sản thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng :14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QD/BTC Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn.

  Giá bán 61500 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa sợi mịn Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm

  khăn sữa sợi mịn Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 27 cm

  Mã sản phẩm 8938505340043

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa sợi mịn Baby Bear

  Qui cách: 25 cm x 27 cm, 10 cái 3 lớp, sợi nhật

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 55000 VND

  ...xem chi tiết

 • khăn sữa sợi mịn Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 35 cm

  khăn sữa sợi mịn Baby Bear 3 Lớp 10 cái 25 cm x 35 cm

  Mã sản phẩm 8938505340050

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa sợi mịn Baby Bear

  Qui cách: 25 cm x 35 cm, 10 cái 3 lớp, sợi nhật

  Chất liệu: 100% cotton, viền vắt sổ bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 79000 VND

  ...xem chi tiết

 • Khăn sữa cuốn biên Baby Bear4 Lớp 10 cái 25 cm x 28 cm

  Khăn sữa cuốn biên Baby Bear4 Lớp 10 cái 25 cm x 28 cm

  Mã sản phẩm 8938505340081

  Tên Sản Phẩm: Khăn sữa cuốn biên Baby Bear

  Qui cách: 25 cm x 28 cm, 10 cái 4 lớp, sợi mịn

  Chất liệu: 100% cotton, viền cuốn biên bằng sợi tơ tổng hợp màu

  Công dụng: Dùng thấm sữa, lau mặt và tắm cho bé, sản phẩm thích hợp cho cả gia đình.

  Đặc điểm: Thấm hút cao, dễ chịu và tạo cảm giác mềm mại cho bé

  Hạn sử dụng: 3 Năm kể từ ngày sản xuất.

  Sản xuất theo tiêu chuẩn thay đổi mới nhất: TCCS01:2021/BB-LH

  Giám định chất lượng: 14518362 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm theo TT 21/2017/TT-BCT.

  Quyết định khen thưởng: 05-QĐ/BTC Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

  Giá bán 72000 VND

  ...xem chi tiết