Tuyển nhân viên kinh doanh (05 người)

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Điều kiện:

05 Nam - Kinh doanh

Không cần kinh nghiệm

Làm việc giờ hành chính

Lương thỏa thuận (Lương cơ bản + Thưởng doanh số)

(Giao tiếp tốt làm việc với các Trung tâm thương mại và siêu thị)

Làm việc tại Q11

Phương tiện tự túc